Publicatie:Invulboek publicaties/Meer informatie

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Publicatie:Invulboek publicaties
Invulboek publicatiesPublicatie:Invulboek publicaties/Meer informatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Historiek van het Invulboek Erfgoedinzicht

Het Invulboek werd ontwikkeld door MovE - “Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie.” MovE was een initiatief van het Museumconsulentschap (directie Cultuur) en eGov van de provincie Oost-Vlaanderen. Het Invulboek werd gecofinancierd door het “Landelijk Contact van Museumconsulenten” in Nederland (LCM). Het Invulboek (versie 1.0.) kwam online in februari 2006. Het was het resultaat van 3 jaar overleg met werkgroepen van Vlaamse en Nederlandse museummedewerkers en -consulenten. Het Invulboek berust op een consensus en op internationale standaarden (Spectrum, CCO).

MovE is sinds 2013 opgenomen in Erfgoedinzicht. Erfgoedinzicht richt zich tot een ruimer doelpubliek dan MovE: er zijn niet enkel museale partners, ook archieven, kerkbesturen, heemkringen en erfgoedverenigingen met een collectie kunnen aansluiten.

Het MovE Invulboek werd om redenen van technische expertise en mogelijkheden ondergebracht bij PACKED vzw. Het werd uitgebreid met beschrijvingsregels voor publicaties. Verder werden de informatie-elementen in het Invulboek genormaliseerd met de corresponderende erfgoedstandaarden in CEST en is er de koppeling van de informatie-elementen in het Invulboek met verschillende collectiebeheersystemen. Vanaf nu spreken we over het Invulboek Erfgoedinzicht.

Er zijn twee onderdelen in het Invulboek Erfgoedinzicht: het Invulboek Publicaties en het Invulboek Objecten. Twee redactieraden met experten, waarin ook PACKED vzw en Erfgoedinzicht vertegenwoordigd zijn, waken over het inhoudelijke beheer van de invulboeken.

Invulboek Publicaties

Het Invulboek Publicatie werd gemaakt door Hannelore Moens in opdracht van Departement CJM en met medewerking van PACKED vzw. Het invulboek definieert een aantal generieke veldnamen, ontleend aan deze erfgoedstandaarden, en verwijst dan naar de overeenkomstige veldnamen in Adlib, maar ook in andere bibliotheekbeheersystemen.

Het invulboek bevat beschrijvingsregels voor 33 elementen en 155 velden. De redactie en het verder beheer van deze beschrijvingsregels gebeurt in samenwerking met haar gebruikers, i.h.b. professionele bibliothecarissen. Deze databank is opgevat als een wiki waarin gebruikers beschrijvingsregels kunnen verbeteren of uitbreiden. De consistentie van het invulboek wordt bewaard door een redactieraad dat permanent de wijzigingen in het invulboek op deze CEST-wiki opvolgt.