Help:Redactie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search

Op deze pagina vind je links terug naar de redactiepagina's voor ieder wiki-onderdeel. Op iedere redactiepagina staan richtlijnen voor de opmaak en onderhoud van ieder onderdeel van de wiki.

De onderdelen van de CEST-wiki

Een richtlijn geeft aan welke standaarden gebruikt worden bij het uitvoeren van een bepaald digitaliseringsproces of -project. Dit zijn dus een soort ‘geboden’: wat moet, wat mag niet, wat wordt aanbevolen? Net zoals Mozes aan zijn tien geboden geen praktische tips heeft toegevoegd, wordt het ‘hoe’ ook niet uitgewerkt in de CEST-richtlijnen zelf. Daarvoor dient een handleiding. Ook belangrijk: de inhoud van de richtlijnen werd vastgelegd door expertmeetings, je kunt ze inhoudelijk of structureel dus niet zomaar naar je hand zetten.

De term standaard dekt verschillende ladingen: bestandsformaten, netwerkprotocollen, datastructuren, codecs, uitwisselingsformaten, beschrijvingsregels, kleurprofielen, ontologieën, databasetalen, licenties, best practices, technische standaarden, gecontroleerde termenlijsten etc. Wat ze gemeen hebben, is dat een bepaalde organisatie ze naar voren schuift als de na te streven werkwijze om interoperabiliteit te bevorderen. De opzet van CEST is erfgoedmedewerkers helpen kiezen welke standaarden het meest geschikt zijn binnen hun digitaliseringsproject.

De rubriek software geeft een overzicht van tools die van pas kunnen komen bij het beheer van digitaal erfgoed en in het bijzonder de toepassing van standaarden.

Om alle theorie wat aanschouwelijker te maken hebben we op de CEST-wiki ook een breed scala aan publicaties opgenomen. Hoewel alle publicaties er min of meer hetzelfde uitzien, zijn er toch verschillende soorten. Gevalstudies zijn verslagen van concrete projecten of processen die uitgevoerd zijn met standaarden, richtlijnen of software uit de CEST-wiki. In Handleidingen werken we richtlijnen of delen ervan concreet uit. Om de waarde van richtlijnen en standaarden te bepalen worden expertmeetings georganiseerd, waarvan het verslag ook in de CEST-wiki is opgenomen. Modeldocumenten bevatten alle informatie en een template om zelf bepaalde documenten, plannen e.d.m. op te stellen. Om te evalueren of bepaalde acties goed zijn uitgevoerd of om na te gaan in hoeverre een instelling beantwoordt aan eisen of best practices zijn er ook evaluatietools.

Kennis die verworven is door PACKED wordt niet alleen via de CEST-wiki verspreid, maar ook via het tijdschrift META. De artikelen die PACKED hiervoor geschreven heeft zijn opgenomen onder uitgepakt. Wanneer we zelf projecten doen wordt het eindrapport ook hier gepubliceerd als een rapport. Presentaties van het team kan je tot slot ook onder publicaties vinden.

Het glossarium is een verklarende lijst met vaktermen die op de website worden vermeld met betrekking tot digitalisering. Het is niet altijd duidelijk wanneer iets in het standaardenregister thuishoort en wanneer in het glossarium. Termen in het glossarium zijn meestal eerder conceptueel van aard, bv. ‘metadataschema’, terwijl standaarden concrete uitwerkingen zijn, bv. ‘Dublin Core’.

Elk onderdeel van de CEST-wiki heeft zijn eigen redactiepagina. Die vind je hier terug:

  1. Richtlijnen
  2. Standaarden
  3. Software
  4. Publicaties
  5. Glossarium