Help:Redactie/Richtlijnen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

De inhoud van de richtlijnen en of ze 'minimumrichtlijn' zijn dan wel 'aanbevolen richtlijn', werd vastgelegd door expertmeetings. Sommige richtlijnen blijven opzettelijk op de vlakte, omdat het onderwerp bijvoorbeeld gevoelig ligt binnen de sector. Hou hier rekening mee bij het bewerken van teksten over richtlijnen.

Een minimumrichtlijn is normatief: het Agentschap Kunsten en Erfgoed gebruikt de minimumrichtlijnen om projecten te evalueren. Pas daarom op met nuances en klemtonen veranderen.

Een aanbevolen richtlijn is veeleer een advies: ze zijn in de regel ook vastgelegd door de expertmeetings, maar omdat ze niet bindend zijn, kan misschien iets losser omgegaan worden met hun formulering. Ook hier geldt echter dat ‘de geest’ van het origineel bewaard moet blijven.

Aanmaken

Nuvola single chevron right.svg Zie Help:Nieuwe pagina aanmaken voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een richtlijn wordt aangemaakt op dezelfde manier als een gewone pagina.

Structuur

Algemene structuur

Inleiding
== Richtlijnen ==
=== Richtlijn 1 ===
Inleidende tekst
==== Minimumrichtlijnen ====
Lijst met minimumrichtlijnen
==== Aanbevolen richtlijnen ====
Lijst met aanbevolen richtlijnen
== Zie ook ==

Semantisch sjabloon

Richtlijnen hebben geen semantisch sjabloon. Het is dus niet nodig (of mogelijk) er een in te voegen.

Inleiding

Na het lezen van je inleiding moet de lezer weten of de richtlijn voor hem/haar bedoeld is. Wikipedia adviseert om de inleiding maximaal een alinea lang te maken. In elk geval hou je het zo beknopt mogelijk: lange definities horen thuis in het glossarium, het ‘hoe’ hoort in een handleiding, het ‘waarom’ kan in principe nagelezen worden in het verslag van de expertmeeting.

 • Omschrijf eerst wat de richtlijn inhoudt, voor wie/wat het bedoeld is.
 • Verwijs dan eventueel mensen die verkeerd zitten door naar andere CEST-pagina’s, bv. naar een andere richtlijn of een handleiding.

Nu kun je nog een inhoudelijke introductie toevoegen indien nodig:

 • Introductie van essentiële vakbegrippen (+ links naar glossarium)
 • Begrippen desambigueren om verwarring te voorkomen

Hoofdtekst

== Richtlijnen ==

 • Plaats de richtlijnen in een logische, chronologische volgorde.

=== [de naam van de richtlijn] ===

 • Gebruik in deze titel een imperatief.

[de tekst van de inleiding]

 • Enkel indien nodig. Vermijd nietszeggende zinnen die de titel herhalen.
 • Leg in een à twee zinnen het doel van de richtlijn uit.

==== Minimumrichtlijn/Aanbevolen richtlijn ====

 • Gebruik ook hier imperatieven.
 • Deze puntjes staan niet (per se) chronologisch. Je kunt ze wel ordenen volgens belang of moeilijkheidsgraad.

== Zie ook ==

 • Hier kun je links naar aanvullende en verwante informatie toevoegen.

Schrijftips

Consulteer voor uitgebreide uitleg de stijlgids. Let bij het schrijven van richtlijnen in het bijzonder op de volgende zaken:

 • Schrijf definities in het enkelvoud.
 • Gebruik eenvoudige, actieve werkwoorden, in de imperatief of als je-vorm.
 • Schrap zo veel mogelijk betekenisloze woorden en zinnen.
 • Let er ook goed op dat je concreet bent: een vage richtlijn biedt geen houvast en is dus weinig zinvol.
 • Voeg verwijzingen naar het glossarium en het standaardenregister toe, ook wanneer je de term al kort gedefinieerd hebt in je inleiding.
 • Vergeet niet om de pagina in de categorie Richtlijn te plaatsen ([[Categorie:Richtlijn]]). Anders kan ze niet gevonden worden.