Richtlijnen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Richtlijnen)
Jump to navigation Jump to search

Een CEST-richtlijn vertelt je welke standaarden je best gebruikt voor een bepaald digitaliseringsproces. Elke richtlijn vertrekt vanuit een concrete situatie en geeft een aantal voorschriften hoe je met die situatie moet omgaan. CEST-richtlijnen maken een onderscheid tussen twee kwaliteitsniveaus:

  • Een minimumrichtlijn toont je een werkwijze die duurzaam is op lange termijn.
  • Een aanbevolen richtlijn toont je een werkwijze die duurzaam is op lange termijn en een meerwaarde oplevert voor je collectie (bijv. door je data consistenter en rijker te maken, beelden van een hogere kwaliteit te maken).

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap gaat ervan uit dat gesubsidieerde cultureelerfgoedorganisaties de minimumrichtlijnen van CEST volgen (zie Handleiding Cultureel-erfgoeddecreet). Hierbij wordt het 'comply or explain'-principe gevolgd: afwijkingen van de richtlijn zijn enkel mogelijk, als dit grondig gemotiveerd wordt. Zo'n motivatie kan overigens een aanleiding zijn om richtlijnen te herformuleren: ook voor dit onderdeel van CEST word je uitgenodigd om de voorgestelde richtlijnen te becommentariëren en suggesties te doen via de Overleg-pagina.

Collecties inventariseren

Collecties digitaliseren

Collecties bewaren

Collecties toegankelijk maken

  • Ik wil mijn collectie publiceren op een website
  • Ik wil mijn collectiedata beschikbaar stellen voor hergebruik