Richtlijnen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Richtlijnen)
Jump to navigation Jump to search

Een CEST-richtlijn vertelt je welke standaarden je best gebruikt voor een bepaald digitaliseringsproces. Elke richtlijn vertrekt vanuit een concrete situatie en geeft een aantal voorschriften hoe je met die situatie moet omgaan. CEST-richtlijnen maken een onderscheid tussen twee kwaliteitsniveaus:

  • Een minimumrichtlijn toont je een werkwijze die duurzaam is op lange termijn.
  • Een aanbevolen richtlijn toont je een werkwijze die duurzaam is op lange termijn en een meerwaarde oplevert voor je collectie (bijv. door je data consistenter en rijker te maken, beelden van een hogere kwaliteit te maken).

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap gaat ervan uit dat erkende en gesubsidieerde cultureelerfgoedorganisaties de algemeen aanvaarde internationale standaarden volgen. In de kennisbank kunt u meer informatie vinden over de algemeen aanvaarde standaarden rond het thema digitalisering.

Collecties inventariseren

Collecties digitaliseren

Collecties bewaren

Collecties toegankelijk maken

  • Ik wil mijn collectie publiceren op een website
  • Ik wil mijn collectiedata beschikbaar stellen voor hergebruik