Rol (Erfgoedinzicht)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Invulboekveld Rol vervaardiger opschrift
Systeem Adlib (Erfgoedinzicht)
Screen/Tab Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken
Label Rol
DatabankId I8
Toelichting Dit veld is herhaalbaar.

Indien er meerdere vervaardigers zijn van het opschrift op het object, neem je die namen op door nieuwe occurrences in te voegen in een vaste volgorde. Die volgorde is ofwel bepaald volgens de rol die de vervaardigers bekleden (van algemeen naar specifiek), ofwel volgens de chronologie van het vervaardigingsproces.
De rol is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".

Voorbeeld