Discuss Omgevingsaanbeveling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Onder (CEST) ‘invulregels’ staat: “Vul dit alleen in bij uitzonderlijk gevoelige objecten, die afwijken van de normale omgevingsvereisten.”

Op Spectrum staat echter: “Specifieke aanbevelingen voor de omgeving waarin een object moet worden tentoongesteld of bewaard, in aanvulling op de maatregelen die normaal gezien voor dat objecttype moeten worden getroffen.”

Bij CEST gaat het dus om uitzonderlijke gevoelige objecten hoewel er bij Spectrum geen onderscheid gemaakt is.