Verwervingsmethode (Erfgoedinzicht)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Invulboekveld Methode eigendomsoverdracht
Systeem Adlib (Erfgoedinzicht)
Screen/Tab Objecten > Eigendomsgeschiedenis
Label Verwervingsmethode
DatabankId P3
Toelichting Gebruik één van onderstaande termen:
- aankoop
- bruikleen
- legaat
- museum (in opdracht van en in het museum vervaardigd)
- opdracht (door derden in opdracht van het museum vervaardigd)
- overdracht
- ruil
- schenking
- vondst
- onbekend
Voorbeeld