Is deel van (Erfgoedinzicht)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Invulboekveld Identificatie gerelateerd object
Systeem Adlib (Erfgoedinzicht)
Screen/Tab Nummers/relaties > Relaties met andere objecten
Label Is deel van
DatabankId bt
Toelichting Aanduiding dat het object een onderdeel is van een ander object.
Als het object een onderdeel is van een ander object, vul je hier het objectnummer in van het grotere geheel. Je maakt dus een koppeling van het object met een koepelbeschrijving of een geheel (bv. een servies). Dit object moet al ingevoerd zijn in de collectie. Je kan het betreffende object opzoeken door op de knop 'Lijst' te klikken. Je ziet dan een zoekformulier waar je de kenmerken van het gezochte object kan opgeven.
Dit veld is gekoppeld aan het zoomscherm "Objecten".
Dit veld is van toepassing bij een koppeling van het object met een koepelbeschrijving. Een koepelbeschrijving met deelbeschrijvingen wordt niet gebruikt voor bulkomschrijvingen. Als het geheel of de koepelbeschrijving andere beschrijvingsinformatie bevat dan de onderdelen, kan je een koepelbeschrijving aanmaken voor het geheel. Neem dan in de koepelbeschrijving informatie op die gemeenschappelijk is voor alle onderdelen (bv. Vervaardigingsdatum).
Als de koepel geen specifiek object is, gebruik je als objectnaam serie of reeks, eventueel gecombineerd met de objectnaam van de onderdelen. Als nummering gebruik je bijvoorbeeld objectnummer 1000 voor de koepelbeschrijving en 1000_1 voor het eerste onderdeel.
Voorbeeld Als je een servies beschrijft, kan je zowel het hele servies als de afzonderlijke onderdelen beschrijven. Je voert dan het servies in als een object en vervolgens ieder kopje, schoteltje, etc. als een afzonderlijk object. Bij de onderdelen van het servies vul je in het veld "deel van" het objectnummer van het complete servies in. Bij de beschrijving van het complete servies zullen dan bij het veld 'delen' automatisch de nummers van de onderdelen ingevuld worden.