Publicatie:CAG: Cinema Rural. Registratie en ontsluiting van bewegend beeld van landbouw en landelijk leven

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

'Cinema Rural' was een project van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) in Leuven. Het project liep van september 2018 tot en met september 2021. De projectresultaten en -doelstellingen werden ingebed in de vaste werking van CAG.

Het project 'Cinema Rural' had tot doel agrarisch filmerfgoed in kaart te brengen, te borgen, vindbaar en toegankelijk te maken voor onderzoekers en het publiek. Een selectie films werd voor deze doelstelling duurzaam gedigitaliseerd. CAG wil in samenwerking met nationale en internationale partners zoveel mogelijk filmerfgoed met als thema landbouw en plattelandsleven in België opsporen, registreren, annoteren en ontsluiten. CAG maakt hiervoor ook deel uit van een breed internationaal initiatief onder leiding van de European Rural History Film Association (ERHFA).

Het toegankelijk maken van de verzamelde informatie gebeurt op nationaal niveau in de eerste plaats via de Cinema Rural Filmdatabank van CAG, en op internationaal niveau via uitwisseling met de database van de European Rural History Film Association. In deze gevalstudie wordt de registratiestructuur en uitwisselingsmethodiek voorgesteld.


Referentie
Titel Cinema Rural. Registratie en ontsluiting van bewegend beeld van landbouw en landelijk leven (Voorkeurstitel)
Locatie [ ]
Uitgever
Jaar van uitgave 2021
Rechten CC0
Persistent ID