Standaard:FRBR

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Functional Requirements for Bibliographic Records (Voorkeurstitel)
FRBR (Afkorting)
Beschrijving

IFLA heeft in 1998 de 'Functional Requirements for Bibliographic Records' (FRBR) voorgesteld als een nieuw model voor het beschrijven en vinden van publicaties op basis van conceptuele relaties.

Met behulp van FRBR kunnen bijvoorbeeld vertalingen, bewerkingen, liedjes, toneelopvoeringen en films die teruggaan op dezelfde tekst, eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden. FRBR doet dit door vier niveaus te onderscheiden: 'work', 'expression', 'manifestation' en 'item'.

FRBR wordt gebruikt door de meeste instellingen en bibliotheken en is dus een aanbevolen standaard.Trefwoorden

aanbevolen standaard | datastructuur | tekst | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | museumcollecties | audiovisuele collecties | archeologische collecties | immaterieel erfgoed | onroerend erfgoed | documentaire collecties | semantisch web | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | digitale duurzaamheid | toegankelijkheid |