Standaard:EBUCORE

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


EBUcore (Voorkeurstitel)
Beschrijving

EBUCore is een datastructuur en uitwisselingsformaat voor beschrijvende en technische metadata over videomateriaal uit de omroepsector. Het dataformaat werd ontwikkeld door de Europea Broadcasting Union in het project EUscreen en wordt gebruikt voor de uitwisseling van metadata tussen verschillende omroepen. Daarnaast wordt EBUcore ook gebruikt voor de aggregatie van omroepmateriaal voor Europeana.

Het formaat is technisch gezien een uitbreiding van de Dublin Core metadata set, m.n. met elementen voor de registratie van de technische eigenschappen van het videomateriaal.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID


Trefwoorden

CEST-register | datastructuur | uitwisselingsformaat | tekst | audiovisuele collecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit |