Auteursvermelding

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Element auteursvermelding
Definitie Het element 'auteursvermelding' omvat alle informatie over de toelichting, overgenomen uit de publicatie, met betrekking tot personen die verantwoordelijk zijn voor de intellectuele of artistieke inhoud van de publicatie, van rechtspersonen waarvan de inhoud afkomstig is, of van personen of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de inhoud van de publicatie.
Toelichting -
Groep Titel en auteur
Profielen
Velden
Standaarden