Glossarium:Reproductiebestand

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: reproductieformaat, distributiekopie, submaster, dubmaster, mezzanineformaat
Definitie

Een reproductiebestand is een digitale kopie van het oorspronkelijke (digitale of analoge) document of van een archiveringsbestand, waarvan de kwaliteit voldoende hoog is om de inhoud van het document op een betekenisvolle manier toegankelijk te maken.

Reproductiebestanden worden gebruikt als moederbestand voor het maken van verschillende soorten raadplegingsbestanden. De kwaliteit is voldoende hoog om aan de hoogste gebruikersnoden te voldoen, maar niet noodzakelijk voldoende om het oorspronkelijke document te vervangen in geval van vernietiging of beschadiging. Reproductiebestanden worden doorgaans bewaard in een beveiligde opslagomgeving en zijn enkel toegankelijk via het interne netwerk van een bewaarinstelling.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties DOCAM:submaster

ODLIS:print master