Glossarium:Raadplegingsbestand

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: raadplegingsformaat, raadplegingskopie, gebruikskopie
Definitie

Een raadplegingsbestand is een digitale kopie die gebruikt wordt om een document digitaal ter beschikking te stellen.

De kwaliteit van een raadplegingsbestand wordt bepaald door de aard van het gebruik, zoals bv. projectie op een groot scherm, afspelen op een beeldscherm of streaming via het internet. De kwaliteit is vaak veel lager dan die van het archiverings- en/of reproductiebestand om de opslagcapaciteit en de benodigde bandbreedte beperkt te houden en het document makkelijker raadpleegbaar te maken. Raadplegingsbestanden worden enkel bewaard en beheerd voor de termijn van het beoogde gebruik.