Glossarium:Moederbestand

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: master, masterfile
Definitie

Een moederbestand is een digitale kopie waarvan verder kopieën worden afgeleid.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties DOCAM:moederbestand

ODLIS:moederbestand