Glossarium:Standaardbeschrijvingsregels

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Zie ook: metadata content standard
Definitie

Standaardbeschrijvingsregels zijn een gepubliceerde reeks formele afspraken voor de inhoud, volgorde en syntax van gegevens.

Standaardbeschrijvingsregels verzekeren de inhoudelijke consistentie en uitwisselbaarheid van gegevens over een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Metadatastandaard |