Glossarium:Gestructureerde data

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Gestructueerde data is data waarbij de betekenis en de relatie van de data expliciet gemaakt wordt door de manier waarop de data bewaard wordt, bv. door het toevoegen van kolomnamen. Die kolomnamen verklaren dan wat de betekenis is van de waardes in die kolom.

Gestructureerde data is essentieel voor machineleesbare data. Machineleesbare data is data in een formaat dat geautomatiseerd gelezen en verwerkt kan worden door een computer, zoals CSV, JSON en XML.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties