Glossarium:Datastructuur

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: metadataschema
Definitie

Een datastructuur legt een groep beschrijvingselementen vast die bij elkaar horen.

Een datastructuur beschrijft de naam en betekenis van ieder element en hoe ze zich tot elkaar verhouden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties