Glossarium:Databank

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: database
Definitie

Een databank is een verzameling samenhangende digitale gegevens die op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn.

Nieuwe informatie kan worden toegevoegd, de gegevens kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt en gecontroleerd, en op basis van zoekacties kunnen delen van de inhoud van een databank getoond worden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten