SODA:Draagbaar werkstation

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from SODA:Draagbaar werkstation)
Jump to navigation Jump to search

Wat?

Het draagbaar werkstation is een flashdrive (USB-pen of externe Hard Drive) die tijdens verschillende fasen van het Stappenplan voor de Overdracht van Digitaal Archief (SODA) wordt gebruikt. Op dit draagbaar werkstation bevinden zich het SODA invulformulier en de toolbox. Wanneer de fysieke overdracht via een draagbaar medium verloopt en wordt uitgevoerd door de archiefdienst, kan je het draagbaar werkstation tevens inrichten als overdrachtsmedium.

Waarom?

Door gebruik te maken van een draagbaar werkstation kan je mobiel werken. Werkzaamheden bij de archiefdienst kunnen afgewisseld worden met werkzaamheden bij de overdrager.

Wanneer?

Het draagbaar werkstation wordt voornamelijk gebruikt tijdens de prospectie en tijdens de overdracht.

Hoe?

Sluit het draagbaar werkstation aan op de computer waarop je werkt.