Glossarium:Archiveringsbestand

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: preserveringsmaster, archiveringsmaster, archiveringsbestand, archiefkopie
Definitie

Een archiveringsbestand is een digitale kopie van het oorspronkelijke (digitale of analoge) document waarvoor de organisatie die het document beheert de lange-termijn bewaring en toegang verzekert.

Een archiveringsbestand is bij voorkeur een digitale kopie in de hoogst mogelijke kwaliteit - bij voorkeur voldoende hoog om het origineel in geval van vernietiging of beschadiging te vervangen. Een goed archiveringsbestand heeft een aantal eigenschappen die de levensduur verlengen:

  • het is een open bestandsformaat
  • het bestandsformaat is goed gedocumenteerd


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties SAA: protection master

ODLIS:master negative