Publicatie:Welgevormde XML

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Publicatie:Welgevormde XML)
Jump to navigation Jump to search

Welgevormdheidscriteria

Om documenten machineleesbaar te maken met behulp van XML moeten ze, naast een Publicatie:XML-verklaring bevatten, ook voldoen aan een reeks welgevormdheidscriteria. Welgevormde XML beantwoordt aan de volgende criteria:

  • Het document bevat een root element dat alle andere elementen omvat:
XML Root element.jpg
  • Elk element heeft een begin- en een corresponderende eindtag:
XML Begin eindtag.jpg
  • Elementen zijn hoofdlettergevoelig. De begin- en eindtag moeten identiek zijn:
XML Case.jpg
  • Elementen moeten correct genest worden. Overlapping is niet toegestaan:
XML Nesting.jpg
  • De waarde van attributen staat tussen aanhalingstekens:
XML Categorie aanhalingstekens.jpg
  • Omdat XML gebruik maakt van de volgende karakters, dienen zij indien ze gebruikt worden als waarde vervangen te worden door entiteitsverwijzingen:
XML Entiteitsverwijzingen.jpg
XML XML-verklaring.jpg

XML-documenten bewerken

Als een XML-document fouten bevat tegen één van deze criteria, is het niet welgevormd. Als je XML-document niet welgevormd is, kan je in principe gebruik maken van een gewone tekstverwerker om de fouten eruit te halen. Maar de kans dat je op die manier fouten over het hoofd ziet, of net nieuwe fouten maakt, is zeer groot. Daarom is het aangeraden om voor elke wijziging die je aanbrengt in een XML-document, gebruik te maken van een speciaal daarvoor ontwikkelde XML-editor. XML-editors geven een foutmelding telkens je een fout maakt tegen de XML-welgevormdheidscriteria. Op die manier ben je er zeker van dat je XML-document steeds welgevormd blijft. Hieronder vind je enkele nuttige XML-editors:

Ook als je inhoudelijke wijzigingen wil aanbrengen in je XML-document gebruik je best een XML-editor. Hoewel het aangeraden blijft in dat geval de data eerst rechtstreeks te bewerken in je collectiebeheersysteem en vervolgens een nieuwe XML-export te maken.

Welgevormdheid is niet alleen een voorwaarde voor het machineleesbaar maken van XML-documenten; het is ook een voorwaarde om XML-documenten te valideren en te transformeren. Meer over validatie, uitwisselingsstandaarden en transformaties lees je in het tweede deel van deze handleiding.

Opmerking: hier eindigt het eerste deel van deze handleiding. Dat betekent dat je ondertussen vertrouwd zou moeten zijn met de structuur van XML-documenten en met de criteria waaraan ze moeten voldoen alvorens ze welgevormd zijn. Wie doorklikt naar de volgende pagina, komt terecht in het tweede deel van deze handleiding, waar je meer informatie vindt over valide XML, XML-grammatica's (DTD en XML Schema), XML-uitwisselingsstandaarden en XML-transformaties.