Publicatie:Meer XML

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Publicatie:Meer XML)
Jump to navigation Jump to search

Het tweede deel van deze handleiding gaat dieper in op een aantal technische mogelijkheden die XML biedt en hoe je die mogelijkheden kan benutten bij het beheer van je digitale inventaris of catalogus. In de volgende pagina's lees je meer over hoe je de inhoud en structuur van je digitale inventaris consistent kan houden door een XML-document te valideren met behulp van een Publicatie:Document Type Definition (DTD) of een Publicatie:XML Schema; hoe je je digitale inventaris uitwisselbaar kan maken met behulp van XML namespaces en standaard XML Schema's; en hoe je tenslotte de inhoud en structuur van je digitale inventaris kan wijzigen door de XML-documenten te transformeren.