Publicatie:XML-verklaring

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Publicatie:XML-verklaring)
Jump to navigation Jump to search

De XML-verklaring is een verplicht onderdeel van elk XML-document en bevindt zich helemaal bovenaan een dergelijk document. De XML-verklaring is de eerste <tag> in een XML-document die aan het computersysteem meedeelt dat het document dat door de computer ingelezen of verwerkt wordt, een XML-document is.

Een XML-verklaring ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>

Naast de naam van de tag - <?xml?> - bevat de XML-verklaring drie attributen:

  • version:
    Dit attribuut geeft aan welke versie van de markeertaal XML gebruikt wordt. De waarde van dit attribuut is standaard "1.0".

  • encoding:
    Dit attribuut geeft aan welke karakterset gebruikt werd voor het coderen van de waarden in het XML-document. De standaard waarde voor dit attribuut is “Standaard:UTF-8”. Andere mogelijke waarden zijn “UTF-16”, “ISO-10646-UCS-2”, “ISO-10646-UCS-4”, “ISO-8859-1” tot “ISO-8859-9”, “ISO-2022-JP”, “Shift_JIS”, …

  • standalone:
    Dit attribuut is optioneel en verklaart of we al dan niet te maken hebben met een op zichzelf staand XML-document. De standaard waarde voor dit attribuut is "yes" of "no". Op zichzelf staande XML-documenten - standalone="yes" - hebben een interne DTD. Niet op zichzelfstaande XML-documenten - standalone="no" - bevatten een link naar een externe DTD of XSD. Verderop in deze handleiding vind je meer informatie over DTD en XSD.