Handboek rechten klaren:Wanneer? - Beschermingsduur

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Wanneer en hoelang geldt de bescherming van het auteursrecht?

De bescherming door het auteursrecht geldt vanaf de creatie van het werk en vereist geen bijzondere formaliteit.

In gans de Europese Unie wordt een werk beschermd vanaf de creatiedatum van het werk tot zeventig jaar na de overlijdensdatum van de auteur. Deze 70-jarige beschermingstermijn dient te worden berekend vanaf 1 januari volgend op het jaar van het overlijden van de auteur. Na het overlijden gaan de auteursrechten automatisch over op de erfgenamen van de auteur. Pas nadat de auteur zeventig jaar is overleden, komt zijn werk terecht in het publieke domein en vervalt de auteursrechtelijke bescherming.

Bij coauteurschap wordt de beschermingstermijn berekend vanaf het overlijden van de langstlevende coauteur.

Voor audiovisuele werken geldt de termijn tot 70 jaar na de dood van de langstlevende onder de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, tekstschrijver of componist. Voor anonieme en pseudonieme werken geldt de beschermingstermijn van 70 jaar vanaf het tijdstip waarop het werk voor de eerste maal op een geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk werd gemaakt (op voorwaarde dat dit binnen de 70 jaar na de creatie van het werk is). Wanneer een werk voor het eerst wordt gepubliceerd meer dan 70 jaar na het overlijden van de auteur, verwerft de persoon die tot publicatie overgaat een beschermingstermijn van 25 jaar vanaf die eerste publicatie of mededeling.