Glossarium:Standaarddatastructuur

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: metadata structure standard
Definitie

Een gepubliceerde datastructuur voor een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen.

Een standaarddatastructuur verzekert de formele consistentie en uitwisselbaarheid van gegevens over een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties NISO:metadataschema