Standaard:STCV Method

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


The STCV Method: A Practical Framework for Analytical Bibliography of Hand Press Books (Voorkeurstitel)

Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen (Alternatieve titel)

STCV Method (Afkorting)

STCV Manual (Afkorting)

Handleiding STCV (Afkorting)
Beschrijving
De STCV-methode is de beschrijvingsstandaard die wordt gehanteerd voor de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV). Dat is een retrospectieve bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek tot 1801 ('oude drukken'). De methode is gebaseerd op de STCN Handleiding.

De STCV-methode wordt sinds 2015 gepubliceerd in een online handleiding. Vanwege de internationale relevantie van de STCV en de bijbehorend beschrijvingsregels is die handleiding in het Engels. Eerdere versies van de handleiding verschenen in gedrukte vorm en in het Nederlands. Die zijn hieronder vermeld, maar ze zijn in principe achterhaald.

De STCV-methode is een bibliografische methode, geen catalografische. Hij beschrijft geen boeken maar 'bibliografische eenheden':

A bibliographical unit distinguishes itself by a separate title page, combined with separate signatures and a separate pagination. The following general principle holds true in defining bibliographical units: each printed work that was created in the same print run and presented as a separate publication, receives a separate description (bibliographically independent publications). If this work consists of multiple volumes, they are generally treated in the same description.

Desalniettemin is het merendeel van de beschrijvingsregels toepasbaar bij de catalografie van vóór 1801 gedrukte boeken. De methode is in Vlaanderen dan ook algemeen gekend bij collectiebeheerders en catalografen van oude drukken. Omdat de standaard erg specialistisch is, organiseert de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken om de twee jaar een meerdaagse workshop om de methode aan te leren en praktisch toe te passen.

De STCV-methode is een aanbevolen standaard voor het beschrijven van oude drukken uit Vlaanderen en daarbuiten.

Beschrijvingen volgens het STCV-model kunnen worden uitgewisseld via het MARC- of MARCXML-formaat. Hiervoor is een mappingtabel beschikbaar.Trefwoorden

CEST-register | beschrijvingsregels | tekst | bibliotheekcollecties | documentaire collecties | toegankelijkheid | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | persistente identificatie | Standaard:STCN Handleiding | Standaard:MARC | Standaard:MARC XML | Brocade