Standaard:STCN Handleiding

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Standaard:STCN Handleiding)
Jump to navigation Jump to search


Short-Title Catalogue, Netherlands - Handleiding (Voorkeurstitel)
STCN Handleiding (Afkorting)
Beschrijving

De STCN Handleiding is de beschrijvingsstandaard die wordt gehanteerd voor de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN). Dat is de Nederlandse retrospectieve bibliografie van drukwerk uit de periode 1540-1800 ('oude drukken'). De methode is beschikbaar in een online handleiding.

Onderdeel van de STCN-methode is de STCN-vingerafdruk. Die maakt het mogelijk om vast te stellen tot welke editie een oude druk behoort. Zo kunnen schijnbare dubbelgangers van elkaar worden onderscheiden. Met de vingerafdruk als signalement is het zelfs mogelijk om boeken waaraan de titelpagina ontbreekt te identificeren. De STCN-vingerafdruk heeft brede ingang gevonden in de wereld van het oude boek. Ook de STCV-methode maakt er gebruik van.

De STCN Handleiding is geen aanbevolen standaard. Gebruik in plaats hiervan de STCV-methode.Trefwoorden

CEST-register | beschrijvingsregels | tekst | bibliotheekcollecties | documentaire collecties | toegankelijkheid | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | persistente identificatie | Standaard:STCV Method |