Standaard:MODS

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Metadata Object Description Standard (Voorkeurstitel)
MODS (Afkorting)
Beschrijving

MODS is een metadataschema dat in eerste instantie is gecreëerd om MARC21 records om te zetten naar XML. Maar MODS kan ook worden gebruikt voor andere bronbeschrijvingen.MODS is in 2002 gestart, maar de huidige versie MODS 3.6 is op 5 mei 2015 gepubliceerd.MODS bestaat uit een subset van MARC21. De tags zijn niet numeriek, maar gebruiken taal. MODS gebruikt een XML schema en wordt onderhouden door het 'MARC standards office' van de Library of Congress (USA).MODS is eigenlijk minder complex dan MARC21, maar nog uitgebreider in vergelijking met de te eenvoudig Dublin Core element set. De hiërarchie in MODS zorgt voor een rijkere beschrijvingen van complexe digitale objecten, die compatibel zijn met METS objecten; aangezien MODS als extentie of uitbreiding van METS kan functioneren.De standaard kan ook gebruikt worden als een "core element set" voor de convergentie tussen MARC en non-MARC beschrijvingen en schema's.MODS is aanbevolen voor gebruik in bibliotheken.Trefwoorden

aanbevolen standaard | uitwisselingsformaat | tekst | bibliotheekcollecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | Standaard:MADS | Standaard:MARC XML | Standaard:METS | Software:Koha