Standaard:MADS

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Metadata Authority Description Schema (Voorkeurstitel)
MADS (Afkorting)
Beschrijving

MADS is een uitwisselingsformaat en xml schema bedoeld voor het coderen van elementen die door bibliografische MODS-records worden beschreven. Dus is MADS een aanvulling op MODS. MADS 1.0 werd op 21 april 2005 gepubliceerd, en versie 2.0 (de huidige goedgekeurde versie) is op 2 juni 2011 gepubliceerd (ten laatste herzien op 10 januari 2012).


De structuur en het ontwerp van MADS is erg beinvloed door het MARC Authority-formaat. Het voorziet in het coderen van ingangen en verwijzingen die traditioneel in een bibliotheekomgeving worden gebruikt, zoals persoonsnamen, namen van organisaties, titels, onderwerp en geografische locaties.

MADS wordt onderhouden door the Library of Congress.

MADS is aanbevolen als standaard voor metadata over authority records die gekoppeld aan MODS elementen zijn.Trefwoorden

aanbevolen standaard | uitwisselingsformaat | tekst | bibliotheekcollecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | Standaard:MODS | Standaard:MARC XML | Software:Adlib