Standaard:DCRM

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Descriptive Cataloging of Rare Materials (Voorkeurstitel)
DCRM (Afkorting)
Beschrijving

DCRM is een set van richtlijnen en regels voor de beschrijving van zeldzame materialen.

DCRM(B) (1981, 1991 Descriptive Cataloging for Rare Books DCRB genaamd, DCRM(B) verscheen in 2007 met herzieningen in nov 2011) behandelt de beschrijving van zeldzame boeken.

DCRM(S) (ingesloten in oudere versies van DCRB, gepubliceerd apart in nov 2008) is bestemd voor zeldzame tijdschriften (Serials).

DCRM(G) voor grafisch materiaal van alle soorten is gepubliceerd in 2008 met toekomstige herzieningen omwille van de publicatie van RDA in 2010.

DCRM(C) (2016) is bestemd voor de beschrijving van zeldzaam cartografisch materiaal.

DCRM(M) (het definitieve ontwerp is vanaf juni 2016 beschikbaar) is bestemd voor zeldzame muziek.

DCRM(MSS) (het definitieve ontwerp is vanaf juni 2016 beschikbaar) is bestemd voor zeldzame manuscripten na het pre-moderne tijdperk. Zie AMREMM.


De richtlijnen zijn sterk aanbevolen voor de beschrijving van alle zeldzame materialen.

DCRM(B) werd in 2008 door de Library of Congres in gebruik genomen.Trefwoorden

CEST-register | beschrijvingsregels | tekst | bibliotheekcollecties | museumcollecties | audiovisuele collecties | documentaire collecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid | Standaard:AMREMM | Standaard:AACR2 | Standaard:ISBD | Standaard:RDA |