SODA:Toekennen Persistent Identifier

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Workflow algemeen overdracht.jpg

Persistent Identifier

Wat?

In deze fase wordt aan het archief een persistent identifier (PID) toegekend. Een dergelijke PID is een uniek nummer dat aan een digitaal object wordt toegekend. Dit nummer blijft permanent en uitsluitend naar het digitale object verwijzen en staat los van de bewaarlocatie.

In dit geval verwijst de PID naar het archief als geheel. Met het zelfde nummer zal later worden verwezen naar de SIP-container. De PID is in feite de equivalent van het archiefnummer of het overdrachtsnummer bij analoog archief.

Waarom?

Door het toekennen van een PID kan het archief, samen met de metadata, onder alle omstandigheden correct geïdentificeerd worden.

Wanneer?

Ken een persistent identifier toe van zodra het archief op het werkstation is ontvangen (zie fysieke overdracht). Vanaf dit moment is het digitale archief onlosmakelijk verbonden met haar PID.

Hoe?

Dit identificatienummer wordt handmatig toegekend. Gebruik hiervoor een gestandaardiseerde en gecodeerde notatie. Leg deze notatie vast in je beleid en wees hierin consequent.

Dit nummer kan de volgende gegevens bevatten:

  • Een generiek volgnummer
  • De afgekorte naam van je instelling
  • Het jaartal
  • Een code die aangeeft dat het om digitale documenten gaat
  • Een code die aangeeft dat het om archief gaat
  • ...

Meer lezen?

Richards, K., White, R., Nicolson, N. & Pyle, R., A Beginner's Guide to Persistent Identifiers
PARADIGM, Workbook on Digital Private Papers, Administrative and preservation metadata, Bodleian Library, 2007