SODA:Creëer een containerbestand

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Workflow algemeen container.jpg

Wat?

Hier creëer je een containerbestand met Archivematica of de UGent SIP-Creator.

SIP is een term uit het OAIS-model. OAIS biedt een kader voor lange termijnbewaring van digitale data. SIP staat voor 'Submission Information Package', het is de verpakking waarmee de data worden opgenomen in een digitaal depot.

In deze stap wordt het overgedragen en geschoonde archief, samen met alle relevante documentatie (logs, metadataformulieren, overeenkomsten, ...) opgeslagen in een containerbestand.

Waarom?

Met de opslag in een containerbestand wordt de bewaartechniek van encapsulatie toegepast. Het archief wordt ingekapseld voor bewaring. Binnen de container zijn het archief en de context (in de vorm van metadata en documentatie) duurzaam met elkaar verbonden.

Wanneer?

Het maken van een containerbestand gebeurt nadat het archief is geschoond, en nadat alle nodige documentatie is samengebracht en aangevuld. Na de creatie van de SIP-Container, wordt deze als één geheel opgeslagen (zie stap 10: opslag).

Hoe?

De archiveringstool Archivematica creëert automatisch een SIP. Hierin zitten de archiefobjecten en de metadataformulieren die de archiveringstool heeft gecreëerd tijdens het hele proces schonen. Nadien moeten nog logbestanden van andere tools en het SODA invulformulier handmatig worden toegevoegd aan de SIP. Hoe dit gebeurt, lees je in de case-study.


Specifiek voor deze procedure ontwikkelde de UGent een SIP-Creator waarmee het digitale archief en de bijhorende metadata in een container verpakt kunnen worden.

Om deze stap te doorlopen, pas je de uitgebreide handleiding van de UGent SIP Creator toe.

Eigenschappen:

  1. De bestandsnamen worden geüniformiseerd met een Renamer.
  2. Deze stap werd in principe reeds toegepast tijdens het schonen.
  3. Er wordt een koppeling voorzien tussen de bestanden en metadata (Bags).
  4. De integriteit wordt gecontroleerd.
  5. Er wordt een SIP gecreëerd.

Meer lezen?

Reference model for an Open Archival Information System (OAIS)

http://projectcest.be/index.php/UGent_SIP_Creator:Wie%3F_Wat%3F_Hoe%3F_Waarom%3F