SODA:Beleid

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Workflow algemeen beleid.jpg

Wat?

In deze eerste fase van het Stappenplan voor de Overdracht van Digitaal Archief is het de bedoeling dat men een beleid ontwikkelt voor de aanvaarding, verwerving en preservering van digitale archieven.

Waarom?

Organisatiestructuren en werkprocessen met het op oog digitaal archief moeten beleidsmatig verankerd zijn, ongeacht de grootte van organisatie en budget.

Wanneer?

Het uitstippelen of bijsturen van het beleid is dus een eerste voorwaarde om een succesvolle overdracht en bewaring te organiseren. Het is dan ook de eerste stap van SODA.

Hoe?

Het beleid wordt hier opgedeeld in vier onderdelen:

  1. het acquisitiebeleid richt zich op de verwerving van digitale archieven;
  2. het preserveringsbeleid betreft logischerwijs de bewaring van de data in hun context;
  3. het communicatieplan, gericht op de proactieve omgang tussen de archiefdienst en haar potentiële archiefvormers;
  4. de ordeningsplannen.

Meer lezen?

COOK, T., Byte-ing Off What You Can Chew: Electronic Records Strategies for Small Archival Institutions, Archifacts, 2004