SODA:Communicatieplan

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Workflow algemeen beleid.jpg

Wat?

In deze stap maak je je beleid kenbaar aan de buitenwereld:

  • het grote publiek
  • stakeholders
  • (potentiële) archiefoverdragers

Waarom?

Door proactief te communiceren vermijdt men steeds op de zelfde vragen te moeten antwoorden. Bovendien worden het professionele imago van je instelling en een vlotte samenwerking met de overdragers gestimuleerd.

Wanneer?

Communicatie met overdragers begint reeds vóór het eerste contact. Het is een onderdeel van de permanente werking van je archiefinstelling.

Hoe?

Voorzie online de nodige documentatie met betrekking tot het acquisitie- en preserveringsbeleid van de archiefdienst.

  • Acquisitieprofiel
  • Bepalingen m.b.t. uitstel van overdracht
  • Bepalingen m.b.t. samenwerking met andere archiefdiensten
  • Bepalingen m.b.t. selectie
  • Bewaarstrategie

Voorzie ook tips waarmee archiefoverdragers zich kunnen voorbereiden op de prospectie en hun eigen archiefbeheer kunnen organiseren (zie DigiGids@home, DigiGids@work en ordeningsplannen).

Communiceer volgens welke procedures digitaal archief kan worden overgedragen. Vermeld ook contactgegevens van de verantwoordelijke(n) voor deze processen.

Meer lezen?

THOMAS, S., Guidelines for library staff assisting donors to prepare their personal digital archives for transfer to NSLA libraries, National Library of Australia, 2011.