Glossarium:RDF triple store

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:RDF triple store)
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: triplestore
Definitie

RDF Triple Stores zijn opslagsystemen (databases) voor metadata die in RDF zijn uitgedrukt.

RDF kenmerkt zich door het gebruik van drie elementen ('triple'): object-eigenschap-waarde.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Standaard:RDF |