Glossarium:RDF triple store

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Zie ook: triplestore
Definitie

RDF Triple Stores zijn opslagsystemen (databases) voor metadata die in RDF zijn uitgedrukt.

RDF kenmerkt zich door het gebruik van drie elementen ('triple'): object-eigenschap-waarde.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Standaard:RDF |