Standaard:RDF

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Standaard:RDF)
Jump to navigation Jump to search


Resource Description Framework (Voorkeurstitel)
RDF (Afkorting)
Beschrijving

RDF is een voor het web ontwikkeld standaardmodel voor het coderen van metadata. Het model gaat uit van drie onderdelen: subject-eigenschap-object (een 'RDF-triple'). Het subject is de bron die beschreven wordt, de eigenschappen zijn generieke kenmerken van die bron, het object geeft invulling aan een eigenschap. Bijvoorbeeld: tafel-kleur-rood. Door subjecten op deze wijze te beschrijven, kunnen grote en complexe dataverzamelingen op een uniforme wijze doorzocht worden.De gegevens worden meestal uitgedrukt en verwerkt in XML, maar JSON en Turtle zijn gebruikelijke alternatieven.