Bron reproductie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron reproductie
Definitie Het veld 'bron reproductie' bevat de naam van de organisatie die de reproductie online beschikbaar stelt.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit de bron van de reproductie is gekozen. Gebruik een enkele term, laat alleen plaatsen tussen de leestekens waar deze deel uitmaken van de naam en gebruik hoofdletters voor eigennamen.
Wikidata
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Beelddocumentatie > Reproductiegegevens > Beschrijvende gegevens van de reproductie > Bron (SO)
Systemen (2de poging)
Standaarden