Materiaalsoort

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld materiaalsoort
Definitie Het veld 'materiaalsoort' documenteert het soort drager waarop de informatie is vastgelegd.
Invulregels
De materiaalsoort staat in het enkelvoud.
Als de te beschrijven publicatie samengesteld is uit verschillende materialen dan wordt binnen één titelbeschrijving een hoofdmateriaal bepaald. Het hoofdmateriaal is de drager waarop het belangrijkste informatie-aandeel gepubliceerd is, bijvoorbeeld taalcursussen die bestaan uit een boek en een cd krijgen 'boek' als materiaalsoort. Bij evenwaardige informatiebijdragen op verschillende dragers is de uitgavevorm bepalend voor de keuze van het hoofdmateriaal. Bij bijvoorbeeld een boek met dezelfde informatie op cd is het hoofdmateriaal 'boek' als de cd in de boekflap toegevoegd is. Als de tekst in een cd-tekstboekvorm uitgegeven is, is het hoofdmateriaal 'cd'.
Als er meer dan 2 verschillende audiovisuele informatiedragers gebundeld zijn en er kan geen hoofdmateriaal bepaald worden, dan wordt 'kit' gekozen als materiaalaanduiding.
rapport
fotoboek
eindwerk
congresverslag
museumcatalogus
tentoonstellingscatalogus
veilingcatalogus
verkoopscatalogus
cd
cassette
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Samenvatting, classificatie, trefwoorden > Materiaalsoort (ms)

Standaarden
Medium designator used in the title statement. In records formulated according to ISBD principles, the medium designator appears in lowercase letters and is enclosed within brackets. It follows the title proper (subfields $a, $n, $p) and precedes the remainder of the title ($b), subsequent titles (in items lacking a collective title), and/or statement(s) of responsibility ($c).
A designation of a particular physical presentation of a resource, including the physical form or medium of material for a resource.
The material or physical carrier of the resource.
Adlib Erfgoedinzicht: Samenvatting, classificatie, trefwoorden > Materiaalsoort
Digitale bronnen: Resource (Dublin Core) > Materiaalsoort (ms)
Tekstveld.
De materiaalsoort is een gecontroleerde term uit het bestand 'Thesaurus'.
Bij publicaties die over meerdere jaren lopen, moet je manueel het eerste jaar invullen. Als je dit veld leeg laat, zal Adlib een standaard materiaalsoort invullen. Het programma leidt deze materiaalsoort dan af van de dataset waarin je de publicatie hebt ingevoerd.
Medium designator used in the title statement. In records formulated according to ISBD principles, the medium designator appears in lowercase letters and is enclosed within brackets. It follows the title proper (subfields $a, $n, $p) and precedes the remainder of the title ($b), subsequent titles (in items lacking a collective title), and/or statement(s) of responsibility ($c).
A designation of a particular physical presentation of a resource, including the physical form or medium of material for a resource.
The material or physical carrier of the resource.