Publicatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Element publicatie
Definitie Het element 'publicatie' omvat alle informatie over een verklaring die de plaats of plaatsen van publicatie, uitgever of uitgevers en datum of data van publicatie van een publicatie identificeert.
Toelichting -
Groep Impressum
Profielen
Velden
Standaarden