Handboek rechten klaren:Overeenkomst tot vervreemding met een werknemer (opgesteld door Joris Deene)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Erfgoedinstellingen doen vaak beroep op hun werknemers om foto’s te maken, websites te maken, catalogi samen te stellen, teksten op te stellen, metadata te genereren etc. Het betreft allemaal creaties die als originele werken door het auteursrecht zouden kunnen worden beschermd.

Om er voor te zorgen dat werknemers (meestal naar aanleiding van een geschil of ontslag) op grond van hun auteursrechten het verder gebruik van hun creaties niet zouden verbieden, of om er voor te zorgen dat de erfgoedinstelling over alle auteursrechten beschikt, is het verkieselijk om in de arbeidsovereenkomst een overdracht van auteursrechten te voorzien. In deze modelovereenkomst wordt dan ook een clausule voorgesteld voor toekomstige arbeidsovereenkomsten, alsook een annex bij bestaande arbeidsovereenkomsten die de erfgoedinstelling door haar reeds in dienst zijnde werknemers kan laten ondertekenen.

De overeenkomst tot vervreemding met een werknemer kunt u downloaden door te klikken op de volgende link: Overdracht intellectuele eigendomsrechten

De overeenkomst en begeleidende tekst werd overgenomen uit de informatiebundel Contracteren rond auteursrechten die werd samengesteld door Joris Deene (advocaat verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving) en die in 2011 werd gepubliceerd door FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed.

Toelichtende Nota

De bepalingen in deze clausule zijn vergelijkbaar met de Overeenkomst tot vervreemding met een fotograaf, zij het dat de soepelere regels wel van toepassing zijn.

  • Onder 1 worden de vermogensrechtelijke auteursrechten voor alle exploitatiewijzen, voor de resterende duurtijd van het auteursrecht en voor de gehele wereld overgedragen.
  • Onder 2 wordt bepaald dat het loon dat de werknemers krijgt ook de vergoeding omvat voor de overdracht van auteursrechten. Voor toekomstige exploitatievormen wordt in een vergoeding voorzien van 1% van de gerealiseerde nettowinst met een maximum van 1 maand loon (zoals de Auteurswet in het kader van de soepelere regels voorschrijft).
  • Onder 4 worden de modaliteiten van de morele rechten aan banden gelegd.