Handboek rechten klaren:Hulpmiddelen voor het klaren van rechten

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Hieronder vind je een aantal praktische hulpmiddelen om "rechten te klaren", i.e. uit te zoeken of er auteursrecht berust op een werk en welke overeenkomst je moet sluiten om deze rechten te klaren.

  • De IPR-checklist biedt een bondig overzicht van de stappen die je moet doorlopen om vast te stellen welke rechten er op een werk berusten en welke verdere acties je moet ondernemen.

  • Nadat je de rechthebbende hebt geïdentificeerd, zul je met deze persoon of organisatie een overeenkomst moeten sluiten om de rechten te klaren. Hier vind je een aantal modelovereenkomsten voor een licentie of een overeenkomst tot vervreemding.

  • De ATHENA Step-by-step IPR Guide is een online beslissingstool ontwikkeld door PACKED vzw en de Universiteit van Patras in de context van het Europese project ATHENA. Als eindresultaat bekom je een geschikte licentie voor het digitaliseren of het online ter beschikking stellen via intranet of internet van een object.

  • Wanneer je vaststelt dat een werk in het publieke domein valt of wanneer jij als rechthebbende beslist om een werk rechtenvrij ter beschikking te stellen, wordt dit het best uitdrukkelijk vermeld. Hieronder volgen een aantal tools voor het ter beschikking stellen van werken in het publieke domein of onder de CC0-licentie:
    • De EuropeanaConnect Public Domain Calculator werd ontwikkeld door het Instituut voor Informatierecht en Kennisland in het kader van het EuropeanaConnect-project. Met deze online tool kun je vaststellen of een werk dat werd gemaakt in de Europese Economische Ruimte al dan niet tot het Publiek Domein behoort. Deze tool werd ontwikkeld ter ondersteuning van data-providers die digitale collecties toegankelijk maken via het Europeanaportaal.
    • De Creative Commons Public Domain Mark Tool kun je gebruiken om een html-code te produceren die aangeeft dat een werk dat op je website wordt getoond, tot het publieke domein behoort. De Public Domain Mark is geen juridisch document, maar een logo ontwikkeld door Creative Commons dat aanduidt dat op een afgebeeld werk geen bekende auteursrechtaanspraken rusten.
    • De CC0-Tool kun je gebruiken om een html-code te produceren waarmee je afstand kunt doen van de rechten die jij bezit op een werk dat op je website wordt getoond. Je kunt dus alleen een CC0-verklaring plaatsen bij een werk waarvan jij de rechten bezit. Je kunt geen afstand doen van rechten op een werk waarvan je de rechten niet bezit, tenzij je de toestemming hebt van de eigenaar.