Glossarium:Uitwisselingsformaat

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Zie ook: exchange format, data exchange format
Definitie

Een formaat/schema om (meta)data onderling uit te wisselen tussen computersystemen.

Uitwisselingsformaten zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke set procedures. Dankzij dergelijke automatische uitwisseling of interoperabiliteit is het mogelijk om gemeenschappelijke informatiesystemen als erfgoedportalen te bouwen en actueel te houden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties WIKI:data exchange


Verwante concepten

Glossarium:Interoperabiliteit |