Glossarium:Interoperabiliteit

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: interoperability
Definitie

Eén van de stadia in de levenscyclus van digitale data.

Het vermogen van systemen en software om (meta)data onderling uit te wisselen op basis van een gemeenschappelijke set procedures. Dergelijke automatische uitwisseling maakt het mogelijk om gemeenschappelijke informatiesystemen als erfgoedportalen te bouwen en actueel te houden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten