Glossarium:Lossless datacompressie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: lossless compressie
Definitie

Datacompressie is een techniek die met behulp van compressie-algoritmes de hoeveelheid data bij opslag vermindert.

Bij lossless datacompressie zorgt het algoritme ervoor dat de originele data exact gereconstrueerd kunnen worden uit de gecomprimeerde. Bij lossless datacompressie is er dus geen kwaliteitsverlies. Tegenover lossless datacompressie staat lossy datacompressie, waarbij de originele data slechts bij benadering gereconstrueerd kunnen worden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties