Glossarium:Datacompressie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: compressie
Definitie

Datacompressie is een techniek die met behulp van compressie-algoritmes de hoeveelheid data bij opslag vermindert.

Hierbij wordt meestal zoveel mogelijk de impact van de compressie op de (vaak visuele) kwaliteit van de opgeslagen data beperkt. Het voordeel van datacompressie is een kostenvermindering voor de opslag en de overdracht van de digitale bestanden. Als een compressie lossy gebeurt, gaan er gegevens verloren. De originele data kan dan na decompressie niet op volledig gereconstrueerd worden op basis van de gecomprimeerde gegevens.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties