Glossarium:Integriteit

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Integriteit is een kwaliteit van een document, waardoor aangetoond kan worden dat het document volledig en ongewijzigd en vrij van verlies, vervalsing of corruptie is.

Een digitaal document is integer als het dezelfde bitsequentie bevat als toen het gemaakt werd.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties W3C: integriteit

Archiefwiki: integriteit


Verwante concepten

Glossarium:Authenticiteit |