Glossarium:Authenticiteit

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Authenticiteit is een kwaliteit van een document, waarmee je kan aantonen dat een document is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip dat aangegeven wordt op het document.Verwante concepten

Glossarium:Integriteit |