Glossarium:Granulariteit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Granulariteit is een term voor de mate waarin informatie gedetailleerd beschreven is, met andere woorden tot op welk niveau de informatie gestructureerd en ontsloten is.

Algemeen geldt dat hoe uitgebreider een metadataschema is, hoe hoger de granulariteit.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Metadatastandaard |